AIMAZE's digitale medewerkers zijn klaar voor de AI Act.

AI Act

Als u overweegt om digitale medewerkers in uw organisatie te implementeren, is het van cruciaal belang om te weten hoe deze zich verhouden tot toekomstige regelgeving. De Europese Unie is bezig met het opstellen van een nieuwe wet, de AI Act, die naar verwachting in 2026 van kracht zal worden. In deze blog bespreken we de kernpunten van deze aankomende wetgeving en hoe de digitale medewerkers van AIMAZE al zijn voorbereid om aan deze nieuwe eisen te voldoen.

Belangrijkste punten van de nieuwe EU AI regelgeving

De AI Act heeft als doel om een uniform rechtskader te creëren voor de ontwikkeling en het gebruik van AI in de EU. Het legt specifieke eisen op aan AI-systemen op basis van hun risicoprofiel. Voor systemen met een ‘beperkt risico’, zoals chatbots, zijn er transparantieverplichtingen. Dit betekent dat het voor gebruikers duidelijk moet zijn dat ze interactie hebben met een AI-systeem en niet met een mens.

Hoe AIMAZE's digitale medewerkers voldoen aan de nieuwe eisen

Bij AIMAZE hebben we transparantie en ethiek altijd hoog in het vaandel gehad. Onze digitale medewerkers zijn zo ontworpen dat ze naadloos kunnen samenwerken als een menselijke collega, maar we maken het altijd duidelijk dat het een AI-gestuurd systeem is. Dit betekent dat we al voldoen aan de nieuwe EU-regelgeving op het gebied van transparantie.

De AI Act van de Europese Unie is de eerste grote wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie ter wereld en andere landen volgen het wetgevingsproces met interesse.
- Jelte Schuurmans

Menselijk gezicht voor digitale medewerkers

Hoewel de AI Act niet specifiek ingaat op het hebben van een ‘menselijk gezicht’ voor digitale medewerkers, is het vanwege de nadruk op transparantie belangrijk om duidelijk te maken dat het gezicht een AI-representatie is. Bij AIMAZE zorgen we ervoor dat dit duidelijk wordt aangegeven, zodat er geen verwarring ontstaat.

Wanneer wordt de nieuwe regelgeving van toepassing?

De definitieve tekst van de AI Act wordt later dit jaar verwacht en zal 24 maanden na goedkeuring van kracht worden. Dit betekent dat de nieuwe regels naar verwachting medio 2026 zullen ingaan.

Als u een toekomstbestendige keuze wilt maken voor digitale medewerkers, zijn de oplossingen van AIMAZE een juiste keuze. Onze digitale medewerkers zijn niet alleen ontworpen om naadloos en efficiënt te werken, maar ze zijn ook al voorbereid op de toekomstige EU AI-regelgeving. Met de verwachte inwerkingtreding van de nieuwe regels in 2026, kunt u er zeker van zijn dat een keuze voor AIMAZE’s digitale medewerkers een keuze is voor de toekomst.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over hoe AIMAZE zich aanpast aan de nieuwe EU AI-regelgeving?

Neem dan contact met ons op.