Jan-Wolter LessonUp

LessonUp - Jan-Wolter Smit

Finalist AI Supplier

Juryrapport: LessonUp’s innovatieve AI-assistent Maia is een toonbeeld van hoe technologie de onderwijservaring kan verrijken. Hun benadering in het waarborgen van de ethische toepassing van AI, gecombineerd met een sterke focus op de autonomie van docenten en leerervaring, weerspiegelt een diep begrip van de pedagogische context. De actieve betrokkenheid bij het bevorderen van kennisdeling binnen de AI-community is prijzenswaardig. LessonUp’s aanpak illustreert een lovenswaardige inzet om te zorgen voor een positieve, ondersteunende, en ethische integratie van AI in het onderwijs.

Klantfocus: Hoe sluiten uw AI-producten/diensten aan bij klantbehoeften?

Onze AI-assistent Maia is specifiek ontworpen om de unieke behoeften van docenten te ondersteunen, met als doel het vereenvoudigen en versnellen van lesontwikkeling voor 250.000 gebruikers in het basisonderwijs tot hoger onderwijs. Maia biedt nieuwe LessonUp-gebruikers een duidelijke structuur voor lesontwikkeling, wat hen helpt om snel en effectief te beginnen. Door het verminderen van de tijd besteed aan onderzoek en structurering, stelt Maia docenten in staat om meer tijd te besteden aan het direct onderwijzen en ondersteunen van hun leerlingen. Interactieve lessen worden met Maia’s hulp levendiger en dynamischer. Ze initieert lessen door voorkennis te activeren en rondt af met reflectieve vragen, wat zorgt voor een diepgaande en gestructureerde leerervaring. Bovendien kunnen docenten met Maia’s nieuwe functies gemakkelijk diverse bronmaterialen omzetten in interactieve digitale lessen. Of het nu gaat om een foto van een informatiebord of tekst uit een oud examen, Maia transformeert het snel in educatief materiaal. Belangrijk is dat Maia docenten ondersteunt zonder hun autonomie weg te nemen. Docenten behouden volledige controle over de lesinhoud en het pedagogische proces, terwijl Maia het voorbereidingswerk vereenvoudigt. Dit evenwicht tussen ondersteuning en autonomie maakt Maia een waardevolle partner in het onderwijsproces.

STEMMEN
Community Bijdrage: Hoe draagt uw organisatie bij aan de AI-community?

LessonUp draagt bij aan de AI-community door Maia, onze innovatieve AI-assistent, te ontwikkelen en in te zetten om het onderwijs te transformeren. Maia is ontworpen om docenten te ondersteunen bij het creëren van interactieve lessen, waardoor het onderwijsproces in diverse onderwijsniveaus wordt verrijkt. Dit initiatief bevordert niet alleen het praktische gebruik van AI in het onderwijs, maar stimuleert ook de interesse in generatieve AI. Bovendien bevordert LessonUp kennisdeling door webinars en trainingssessies aan te bieden waarin wordt uitgelegd hoe Maia en generatieve AI het beste kan worden ingezet. Dit helpt niet alleen docenten om het maximale uit de technologie te halen, maar het verzamelt ook waardevolle inzichten die kunnen worden gedeeld met de AI-community om collectief te leren en te groeien.

STEMMEN
Ethiek: Hoe waarborgt u ethisch gebruik van AI in uw aanbod?

Bij LessonUp is het waarborgen van ethisch gebruik van AI een topprioriteit. Ten eerste zorgen we ervoor dat Maia’s ontwerp en implementatie transparant zijn. Docenten zijn altijd op de hoogte van hoe Maia werkt, welke gegevens worden gebruikt, en hoe ze bijdragen aan de ontwikkeling van interactieve lessen. Dit verzekert dat docenten geïnformeerde keuzes kunnen maken en controle houden over hun lesinhoud. We hanteren strikte gegevensbescherming en privacyprotocollen om ervoor te zorgen dat alle informatie veilig is en alleen wordt gebruikt voor het verbeteren van de onderwijservaring. De autonomie van de docent is gewaarborgd; Maia is een hulpmiddel om te assisteren, niet om te beslissen. Docenten maken de uiteindelijke beslissingen over hun lesinhoud en -structuur. Daarnaast betrekken we ethische overwegingen voortdurend bij de ontwikkeling van Maia. Dit omvat het regelmatig beoordelen van onze AI op vooroordelen, het verzekeren van gelijkheid in de ondersteunde inhoud, en het aanpassen aan diverse onderwijsbehoeften en -contexten. We streven ernaar om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren voor alle gebruikers. Door deze benaderingen handhaven we niet alleen de ethische integriteit van ons AI-aanbod, maar versterken we ook het vertrouwen en de effectiviteit van Maia als ondersteunend hulpmiddel voor docenten wereldwijd. Het doel is om een positieve impact te hebben op het onderwijs, terwijl we de hoogste ethische normen handhaven.

STEMMEN