Hans Hoornstra

Hans Hoornstra

Finalist AI Person of the Year

Juryrapport: Hans Hoornstra heeft zich onderscheiden door zijn proactieve benadering in het gebruik van AI voor maatschappelijk nut en onderwijs. Zijn innovatieve projecten zoals Stemchat.nl en Omgevingswet DQ tonen zijn commitment aan het verbeteren van democratische processen en het toegankelijker maken van complexe wetgeving. Zijn visie op AI als een katalysator voor positieve verandering benadrukt het belang van ethiek en verantwoordelijkheid. Hans’ bijdragen zijn van onschatbare waarde voor de maatschappij en de educatieve sector.

Impact: Wat is uw specifieke bijdrage aan AI?

Als pionier in de digitale transitie, reageer ik proactief op generatieve AI. Binnen twee maanden na de lancering van ChatGPT lanceerde ik een succesvol Onderwijscongres over ChatGPT, hetgeen mijn diepe betrokkenheid weerspiegeld bij het betrekken van de educatieve gemeenschap in de evolutie van generatieve AI. Dit congres, toe aan de derde editie binnen één jaar, biedt een platform voor leraren, beleidsmakers en onderwijsleveranciers om ideeën uit te wisselen en de toekomst van onderwijs in het AI-tijdperk vorm te geven.

Mijn initiatief Stemchat.nl toont mijn vermogen aan om AI toe te passen voor maatschappelijk nut. Stemchat.nl bood kiezers kosteloos AI-gegenereerde stemadviezen bij de recente Tweede Kamer verkiezingen. Hiermee werden democratische processen ondersteund en de burgerbetrokkenheid vergroot. StemChat werd door tienduizenden kiezers gebruikt en kreeg nationale aandacht. Dit project belicht de dubbele rol van generatieve AI in de democratie: enerzijds het potentieel gevaar door het verspreiden van desinformatie, en anderzijds de mogelijkheid om door objectieve informatievoorziening de democratie effectief te ondersteunen.

Mijn samenwerking met overheidsinstanties, met name in de toepassing van AI voor het ontsluiten van complexe wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet Open Overheid, laat zien hoe ik technologie heb ingezet om informatie toegankelijker en begrijpelijker te maken. Door middel van de Omgevingswet DQ, een innovatieve stembot, heb ik een instrument gecreëerd waarmee burgers en professionals gemakkelijker kunnen navigeren door gelaagde en complexe wetgeving. Deze initiatieven vervullen een belangrijke gidsfunctie. De projecten weerspiegelen mijn overtuiging dat AI, mits verantwoord ingezet, een krachtig hulpmiddel kan zijn voor positieve maatschappelijke verandering.

STEMMEN
Toegankelijk: Hoe maakt u AI toegankelijker en breder bekend?

Met mijn reeks toegankelijke online colleges, die door duizenden zijn bekeken, heb ik een brug geslagen tussen de complexe wereld van generatieve AI en het brede publiek. Deze cursussen zijn ontworpen om ingewikkelde AI-concepten te vertalen naar begrijpelijke termen, waardoor deelnemers niet alleen kennis, maar ook inzicht verwerven. Door het schrijven van een boek binnen één dag met AI, heb ik niet alleen mijn deskundigheid getoond, maar ook de fascinerende potentie van AI op een innovatieve wijze onder de aandacht gebracht. Deze educatieve initiatieven gaan verder dan oppervlakkige uitleg. Ze bieden een diepgaand denkkader dat mensen in staat stelt om de werking van AI te begrijpen, de implicaties ervan in te zien binnen hun professionele omgevingen, en de ethische vraagstukken die het oproept te overwegen. Dit draagt bij aan een grondige en genuanceerde kennis van AI, essentieel voor het effectief navigeren in een door AI-gedreven toekomst.

Mijn benadering omvat niet alleen theoretische uitleg en conceptuele modellen, maar biedt ook concrete, praktische oplossingen voor de integratie van AI in het dagelijks leven. In samenwerking met overheidsinstanties en onderwijsinstellingen heb ik toepassingen ontwikkeld die AI toegankelijk maken voor iedereen, van stemhulpen tot interactieve leermiddelen. Dit illustreert de kracht van AI om positieve verandering teweeg te brengen, en versterkt tegelijkertijd het algemene begrip van deze technologie. Door mijn werk maak ik AI niet alleen toegankelijk, maar ook een integraal onderdeel van onze samenleving. Deze aanpak zorgt ervoor dat AI, in plaats van een afstandelijke technologie, een essentiële rol speelt in het verrijken van ons leven en werk.

STEMMEN
Visie: Wat is uw visie op de toekomst van AI?:

Mijn visie op de toekomst van AI is gericht op het benutten van deze technologie als een katalysator voor positieve verandering, met een diepe nadruk op ethiek en verantwoord gebruik. Met behulp van modellen zoals het Columbusmodel en het AI van Columbus, bied ik een raamwerk dat zowel AI-experts als leken in staat stelt AI effectief te begrijpen en toe te passen in diverse sectoren. Deze toekomstvisie ziet AI als een complementaire kracht naast menselijke inzichten, samenwerkend om urgente wereldproblemen aan te pakken, met een voortdurende focus op ethische overwegingen en potentiële risico's.

Een belangrijke uitdaging is het betrekken en opleiden van mensen in het gebruik van generatieve AI. De snelle ontwikkelingen in AI vragen om een leercurve die niet iedereen direct aantrekkelijk vindt. Het is daarom cruciaal om mensen te ondersteunen in dit proces, zodat ze de voordelen van AI kunnen inzien en de uitdagingen ervan kunnen aangaan.

In een tijdperk waarin AI-technologieën steeds geavanceerder worden, worden authenticiteit en menselijkheid steeds waardevoller. We moeten mensen niet alleen uitrusten om AI te gebruiken, maar hen ook leren om de werking ervan te begrijpen. Het is cruciaal om hen mee te nemen in de ethische vraagstukken die voorheen theoretisch waren, maar nu concrete dagelijkse uitdagingen vormen. Zoals treffend geformuleerd in 'Spider-Man' door Stan Lee en Steve Ditko: 'With great power comes great responsibility.' Deze woorden resoneren diep met mijn visie op AI: terwijl we de kracht van AI omarmen, moeten we evenzeer de verantwoordelijkheid aanvaarden om deze wijs en ethisch in te zetten.

STEMMEN