Martijn Spekman

Codename Future - Martijn Spekman

Finalist AI Education

Juryrapport: Codename Future toont een sterke toewijding aan het voorbereiden van jongeren op een AI-gedreven samenleving. Door praktische modules en actuele thema’s te integreren, slagen ze erin relevante en boeiende lesmaterialen te bieden die resoneren met jongeren. Hun aanpak van leren door te doen, ondersteund door real-time data en jongerenperspectieven, zorgt voor betekenisvol onderwijs. Met een sterk accent op zowel de technische als de sociale impact van AI, bevorderen ze een gebalanceerde en kritische kijk op technologie.

Resultaten: Wat zijn de leerresultaten van uw AI-onderwijs?

Uitgeverij en social enterprise Codename Future ontwikkelt lesmethoden voor het mbo en voortgezet onderwijs voor Nederlands, Loopbaan en Burgerschap. Onze missie is jongeren voor te bereiden op hun actieve rol in de samenleving en op het werk. Daarom bevatten onze (digitale) methoden modules waarin we docenten praktische tools geven om AI bespreekbaar maken.

Taal van je leven, onze methode Nederlands voor het mbo, bevat modules zoals #Nepnieuws, #Robotisering en #AI: vriend of vijand? en daagt studenten uit om na te denken over hun toekomst met nieuwe ontwikkelingen als AI. Studenten onderzoeken de voor- en nadelen van AI voor het eigen beroep, en kunnen deze na afloop van de les presenteren inclusief de door hunzelf gevormde en onderbouwde mening hierover.

“AI zal niet meer weg te denken zijn. Het zal een hulpmiddel als Google worden. Het gebruik van AI bespaart een hoop tijd, denk aan research.” - Jarlo, student International Business Studies, mboRijnland Onze methode Burgerschap voor het voortgezet onderwijs SKILL your future, werkt met het thema technologie in lessen zoals #Deepfake: van nep naar nuttig, #Future skills, #Nanowereld, #Wearables en #AI-technologie helpt.

Na de module #Mijn chatbot & ik kunnen leerlingen uitleggen hoe een chatbot werkt, wat de voor- en nadelen zijn en hoe je prompts gebruikt. Door op te halen wat er nú leeft onder jongeren, sluiten onze lesmethoden aan op hun belevingswereld. Onze Young Reporters bevragen jongeren over thema's die in hun leven spelen via actualiteitslessen, Insta-polls, straatinterviews en schoolbezoeken. Door de inzet van ons jongerenteam weten we hoe jongeren denken over AI, en creëren we een passend lesaanbod.

STEMMEN
Leveringsmethode: Hoe levert u AI-onderwijs op een onderscheidende manier?

We halen inspiratie op uit de praktijk. De Young Reporters zijn de stem van jongeren, en weten als eerste wat er speelt en welke zaken jongeren bezighouden. Voor het voortgezet onderwijs schakelen we onze trendwatcher Romaissa in, die panels houdt in de klas en online research doet over thema's die de leerlingen op het vmbo, mavo en havo bezighouden.

Als jongerenexpert ontwikkelen wij met behulp van jongeren praktische lesmethoden die leerlingen en studenten in de AAN-stand zetten, waarbij nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals AI onderdeel zijn. Ik denk dat als het zover komt, we daar meer lessen over zouden moeten krijgen. Je gaat natuurlijk niet vanzelf weten hoe je om moet gaan met allerlei verschillende soorten technologie of zelfs robots.” - Anas, student Retail, MBO College Noord

Codename Future leert jongeren hun plek veroveren in de samenleving, waarbij werk, ambitie en soft skills in onze ogen de belangrijkste vaardigheden voor de toekomst zijn. Hard skills worden in rap tempo geautomatiseerd. De onderscheidende waarde zit in kunnen analyseren, communiceren, samenwerken, creativiteit en zelfstandig werken. Onze methoden motiveren studenten en laat ze een waardevol portfolio opbouwen die aansluit op de praktijk.

“Ik stel gewoon vragen (aan AI) die ik nodig heb voor les. Work smart, not hard.” - Jamal, leerling van de Populier

STEMMEN
Betrokkenheid: Hoe maakt u AI-onderwijs toegankelijk en boeiend?

Onze lesmethoden sluiten, mede door de input opgehaald door de Young Reporters, aan op de belevingswereld van jongeren en laat jongeren actief aan de slag gaan met thema's als AI, robotisering en andere nieuwe technologie.

Door lesmateriaal thematisch en modulair aan te bieden in ons eigen online platform codename.online, kunnen docenten gemakkelijk een eigen leerlijn samenstellen, aangepast aan de wensen en behoeften van de leerlingen en studenten. 2 Elk thema wordt op verschillende niveaus aangeboden om goed aan te sluiten op de persoonlijke behoefte. De actuele thema's spreken aan en motiveren jongeren. De kant-en-klare lessen zorgen bij docenten voor minder voorbereidingstijd, waardoor zij meteen met relevante lessen aan de slag kunnen.

“Nederlands is niet mijn moedertaal, dus gebruik ik vaak AI om mijn spelling te controleren of om mijn zin ‘mooier’ te herschrijven.” - Kelly-Ann, student Marketing & Communicatie, mboRijnland. Codename Future ondersteunt jongeren in weerbaarheid en veerkracht op emotioneel, praktisch en financieel gebied, waarbij we samenwerken met partners zoals de NVB, de Pensioenfederatie en verschillende musea. We laten jongeren met elkaar in gesprek gaan, en dagen hen uit de dingen ook vanuit een ander perspectief te bekijken.

“Ik denk dat hoe we vrienden maken wel anders gaat worden. Veel gaat online en daardoor krijg je denk ik veel vriendschappen die online gemaakt worden.”- Elvire, leerling van het ’s Gravendreef College

STEMMEN